Missie en visie

Waar gaan we voor en staan we voor? 

Als onze missie zien wij het opleiden van kunsteducatieve professionals die in staat zijn de wereld van kunst en cultuur voor diverse doelgroepen en in verschillende contexten toegankelijk te maken. Dit betreft doelgroepen voor wie beeldende kunst en vormgeving een vanzelfsprekend onderdeel van het leven vormen, maar ook doelgroepen voor wie dit niet of in mindere mate het geval is. 

Deze wereld kan toegankelijk worden via receptie van en reflectie op kunst, maar vooral via het creatieve maakproces. Onze studenten worden opgeleid om dit maakproces bij anderen te stimuleren en er richting en diepgang aan te geven. “Aanzetten tot maken” is en blijft kern van de opleiding.

Beeldende kunst en vormgeving kunnen in beginsel voor elk individu van waarde en betekenis zijn. Iedereen moet in staat worden gesteld kennis te nemen van kunst en vormgeving en zelf de afweging kunnen maken daaraan een plek te geven, of het nu gaat om actief maken of receptief ervaren.

Daarnaast zien wij een belangrijke rol in het ontwikkelen van talenten, waarbij de DBKV-professional die wij opleiden optreedt als coach, die vanuit de eigen praktijkervaringen in het creëren van kunst en vormgeving de condities creëert voor anderen om het maximale te bereiken. 

De positie van de kunst en vormgeving in de samenleving is vrijwel voortdurend in transitie. Zij verandert, verschuift, verbreedt en neemt nieuwe plekken in. Onze DBKV-studenten zijn zich bewust van deze veranderingen en tendensen en kennen de maatschappelijke waarde en positie van beeldende kunst en vormgeving.

Onze studenten worden opgeleid om bij te dragen aan een positieve, genuanceerde en actuele beeldvorming van kunst en vormgeving, en zij nemen hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het creëren van een breed draagvlak daarvoor. 

Kunst richt zich niet richt op de communis opinio. Zij is juist bij uitstek in staat om te laten zien hoe er telkens verschillende mogelijkheden bestaan en verschillende keuzes kunnen worden gemaakt. Kunst kan alternatieve mogelijkheden schetsen, kan werelden inzichtelijk maken die niet de onze zijn, maar waar we kennis van kunnen nemen en ons toe kunnen verhouden. Kunst kan tonen dat onze manier van in de wereld staan een legitieme is, maar ook minder vanzelfsprekend is dan deze lijkt. Kunst kan een middel zijn tegen eenvormigheid.

 

Visie 

Om de professionals die wij opleiden optimaal voor deze maatschappelijke rol toe te rusten is onze opleiding zowel verbredend als verdiepend. Onze studenten ontwikkelen zich tot breed georiënteerde specialisten op het gebied van kunsteducatie en weten zich binnen dat veld stevig te positioneren. 

Wij vinden dat studenten de volgende kwaliteiten moeten ontwikkelen:

  • Door middel van keuzemogelijkheden en differentiatie binnen het curriculum tot een duidelijke focus binnen de eigen studie komen, hiermee kan de student een eigen positie en benadering binnen de kunsteducatie vinden
  • Bewust in de studie staan en eigenaarschap van het eigen leerproces creëren
  • Voorbereid zijn op het hybride werkveld en een specifieke expertise hebben binnen het beeldende en het educatieve domein
  • In staat zijn op basis van specifieke expertise (in de vorm van kennis en/ of vaardigheden) een transfer daarvan te maken naar andere contexten, media, inhoud of doelgroepen. 

Attitude
Daarbij vinden we een onderzoekende en ondernemende houding van groot belang om goed te kunnen studeren op de academie en om in het werkveld je eigen pad te vinden. Tijdens de studie leren studenten leven met mistigheid, niets is eenduidig: “Ik snap er nog niks van, maar vind het wel interessant”. Nieuwsgierigheid, open minded zijn, reflectief vermogen, een mening vormen (gefundeerd, ver voorbij de vrijblijvende mening), durf, lef en het experiment horen daarbij. Dit komt ook terug in de criteria van de beoordeling. Het motto van de academie (citaat van Samuel Beckett) is niet voor niets: 

Ever tried. 

Ever Failed.

No Matter.

Try again.

Fail again.

Fail better.

 

No Matter Try Again Fail Again Fail Better, kunstwerk van Job Koelewijn, Rotterdam