Werkveld

Het werkveld waarvoor we opleiden is zeer breed en beslaat zowel het binnenschoolse als het buitenschoolse werkveld.

Werkveld binnenschools

Tot het binnenschoolse werkterrein behoren alle onderwijstypen en -niveaus in Nederland: het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, eerste fase voortgezet onderwijs, bovenbouw vmbo en tweede fase voortgezet onderwijs (vo)/ voorbereidend hoger onderwijs (vho). Daarnaast zijn afgestudeerden ook bevoegd om les te geven in de beroeps- en volwasseneneducatie (hieronder valt het mbo) en het hbo. Je diploma is een volledige eerstegraad onderwijsbevoegdheid. 

Werkveld buitenschools

Het buitenschoolse werkveld voor de afgestudeerde DBKV student is het kunsteducatieve werkveld. Binnen de instellingen in dit werkveld kan je zowel beleidsmatige, coördinerende als meer uitvoerende taken hebben. Te denken valt aan: musea, brede scholen, volksuniversiteiten, centra voor kunst, instellingen met een steunfunctie, galeries, educatieve uitgeverijen, festivals, community-art projecten, et cetera.