Honours Lab

Het ArtEZ Honours Lab  'Theory and Research' is er voor kunststudenten die op zoek zijn naar perspectieven en uitdagingen die zich buiten hun eigen creatieve terrein bevinden. Het programma is bedoeld om samen de ontmoeting aan te gaan met het werk van theoretici en makers uit de kunsten en wetenschap.

ArtEZ docent beeldend design honours programma Arnhem DBKV
ArtEZ docent beeldend design honours programma Arnhem DBKV

Het Honours Lab 'Theory and Research' bij ArtEZ is:

  • Engelstalig programma met de nadruk op kritisch denken en een kritische dialoog
  • Eén groep met verschillende kunstdisciplines
  • Wekelijks lezingen, discussies en workshops over theorie en onderzoek in de kunsten
  • Twee jaar, naast de bacheloropleiding

In het Honours Lab word je aangemoedigd om je visie beter te verwoorden en jouw werk in een bredere context te plaatsen. Het biedt een basis voor verder onderzoek - artistiek, wetenschappelijk of anderszins.

NB: Het Honours Lab volg je naast je opleiding.

ArtEZ docent beeldend design honours programma Arnhem DBKV
Conversation Piece