Voltijd, deeltijd of op maat

Studeren in voltijd, deeltijd of op maat 

Je kunt onze opleiding volgen in drie varianten: voltijd, deeltijd en op maat. Jouw achtergrond en vooropleiding is bepalend voor het traject dat je bij DBKV in Arnhem volgt.

 

DBKV voltijd

De voltijd opleiding volg je wanneer je in het bezit bent van een havo, vwo of mbo (niveau 4) diploma. Het profiel cultuur en maatschappij bij havo of vwo is geen vereiste om aan de studie te kunnen starten, maar het kan wel een voordeel zijn. Hetzelfde geldt voor een creatieve opleiding in het mbo: het is geen voorwaarde, maar handig en waardevol zal het zeker zijn. De voltijd opleiding duurt vier jaar en je gaat ongeveer vijf dagen per week naar school (van 9.15 – 16.30 uur, met één of twee dagdelen vrij). 

 

DBKV deeltijd

De deeltijdopleiding volg je als je naast de studie andere verplichtingen hebt, de meeste studenten hebben bijvoorbeeld een baan en/of een gezin. Ook voor de deeltijdopleiding moet je aan de instapeisen van het hbo voldoen en dien je in bezit te zijn van een havo, vwo of mbo (niveau 4) diploma. De deeltijd is een traject van vier jaar en daarin zijn er twee dagen per week les, op donderdag (lestijden verschillen per kwartaal van 9.15 – 16.30 uur of van 13.15 – 20.30 uur) en vrijdag (van 9.15 – 16.30 uur). Binnen deze dagen is ook de stage gepland. Naast de lesdagen is er ook zelfstudie nodig binnen dit programma.    

 

DBKV op maat 

Dit traject is voor studenten die al een hbo-opleiding hebben gevolgd: 

  • op de kunstacademie als vormgever of autonoom kunstenaar
  • op TeHaTex en als 2egraads docent zijn opgeleid.  

Je komt dan in aanmerking voor DBKV op maat, een traject waarmee je binnen twee jaar een volledige (waaronder eerstegraads) onderwijsbevoegdheid kunt halen. De lesdagen zijn op dinsdag en vrijdag, beide van 9.15 – 16.30 uur. Binnen dit traject ligt de nadruk op kunst-theoretische, didactische vakken en praktijkervaring. Met aandacht voor vernieuwende didactiek en visieontwikkeling. En voor de studenten van de 2egraads opleiding is er een aanbod aan beeldende vakken waaruit gekozen wordt.