Aanmelden en toelating

Overtuigd dat de studie Docent Beeldende Kunst & Vormgeving bij je past? Meld je dan aan voor een van de toelating van de DBKV! Dit doe je via studielink, het online registratiesysteem van het hoger onderwijs.

Toelating
Om bij ons te kunnen studeren doe je toelating. Daarbij wordt gekeken naar je artistieke talent, je communicatief vermogen en je reflectieve vaardigheden. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen om de studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving te kunnen volgen.

Toelatingseisen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma. Het profiel Cultuur en Maatschappij is niet vereist, maar kan wel een voordeel zijn.
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Toelatingsexamen
Je komt een dag werken op de academie en je voert een gesprek met de toelatingscommissie (docenten en studenten van de opleiding). Het werken op de academie bestaat uit het maken van een beeldende opdracht, dat doe je onder begeleiding van docenten van de opleiding. Op die manier krijgen we een indruk van jou als student, hoe pak je zo’n opdracht aan, met welke materialen en technieken ga je aan de slag en hoe ga je bijvoorbeeld om met feedback.

Tijdens het gesprek leg je de thuisopdrachten en een portfolio van jouw eigen vrije werk voor, bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, posters, etc. Je licht dit toe en vertelt over de ideeën achter je werk. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces. In het gesprek krijg je de gelegenheid het werk en het proces toe te lichten. Uiteraard bespreken we ook je motivatie en geschiktheid voor het docentschap. Kun je communiceren over kunstwerken en weet je waarom je kunstonderwijs belangrijk vindt?

De uitslag van het toelatingsexamen wordt bepaald op basis van vastgestelde criteria en dat wordt gebaseerd op de thuisopdrachten, het gesprek, je portfolio en het werken op de academie. De toelatingscommissie adviseert de examencommissie of je wel of niet toegelaten wordt.

We toetsen
Je creërend vermogen: het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit de waarneming en conceptueel. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Uit jouw werk spreekt oorspronkelijkheid en originaliteit.

Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en je toont daadkracht en discipline.

Je vermogen tot kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor kunst en cultuur en gerichte belangstelling voor het vakgebied.

Voor de drie opleidingsvarianten zijn twee vormen van toelating 
1. Toelatingsexamen: de studenten die in voltijd of deeltijd willen studeren komen voor het toelatingsexamen een dag werken op de academie, maken de opdrachten en tonen hun portfolio in een gesprek, lees hieronder voor een nadere toelichting. 

2. Intake: voor de studenten die het traject Op Maat willen volgen, worden vrijgesteld van het toelatingsexamen en volgen alleen een intake procedure. Dat geldt voor alle afgestudeerden van een HBO kunstvakopleiding (Kuo) Fine Art of Vormgeving en afgestudeerden aan een tweedegraads docentenopleiding Tekenen, Handvaardigheid of Textiele werkvormen (Lero). Deze intake vindt op dezelfde data plaats als de toelating van voltijd en deeltijd. De intake start met een gezamenlijke toelichting op het maatwerk traject van de opleiding, daar is ook ruimte voor eigen vragen. Vervolgens zijn er gesprekken met een commissie bestaande uit docenten en studenten. Tijdens het gesprek komen je motivatie en overwegingen om het maatwerktraject te volgen aan bod en we bekijken/ bespreken de twee thuisopdrachten (schoolopdracht en de museumopdracht). Ook leuk om een paar foto’s van je beeldend werk te zien om daar een indruk van te krijgen. 

Portfolio en thuisopdracht
Om toegelaten te worden tot de studie vinden we het belangrijk dat je werk laat zien dat je de afgelopen drie jaar thuis, op school of in enig cursusverband hebt gemaakt. Dit kan zowel vlak als ruimtelijk werk zijn. Bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, meubels, kleren, posters, etc. Neem werk mee dat een representatief beeld geeft van je creatieve activiteiten. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces. Zorg dat je je werk kunt toelichten.

Daarnaast maak je voor het toelatingsexamen een thuisopdracht, die zal worden besproken op de toelatingsdag. Na aanmelding via Studielink krijg je informatie over de datum waarop je op de academie wordt verwacht. Ook krijg je de thuisopdrachten van de studie en een vragenformulier (cv) thuisgestuurd.

Aanmelden en toelatingsdata
Om je aan te melden voor een toelating ga je naar studielink en maak je een account aan. 

Door middel van je DigiD krijg je toegang tot een vragenlijst. Als je die doorlopen hebt, ontvang je per mail een bevestiging van je aanmelding en een uitnodiging voor een toelatingsdag. De mail bevat een digitale link waarmee je direct de opdrachten voor de toelating kunt downloaden.

Voor sommige opleidingen is een vroege aanmelding een vereiste. Voor DBKV is inschrijving ook na 1 mei mogelijk. Maar zowel voor jezelf als voor de opleiding is het prettig om eerder duidelijkheid te hebben over je studiekeuze. 

Op de ArtEZ-site vind je waardevolle informatie die je verder helpt bij het inschrijven.

De toelatingsdata voor studiejaar 2019-2020 zijn zaterdag 9 februari, zaterdag 6 april, en zaterdag 8 juni 2019.

Uitslag en geldigheid
Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Je mag maar op één locatie toelating doen. Ben je aangenomen, dan kun je eventueel nog switchen, want je toelating geldt voor zowel DBKV Zwolle als Arnhem. Als je voor een opleiding of specialisatie (anders dan DBKV) op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Kansen op toelating vergroten? 
Een van de beste manieren om je voor te bereiden op je studie DBKV is door op zaterdagen de vooropleiding bij ArtEZ te volgen. Dit kan zowel in Arnhem bij de vooropleiding Art&Design als in Zwolle voor een DBKV-specifieke vooropleiding. Beide voortrajecten zorgen voor artistieke en inhoudelijke verbreding en verdieping en geven je veel inzicht in het studeren aan de kunstacademie en wat er van je verwacht wordt. Je maakt zelf de afweging of je deze vooropleiding wilt volgen en als je het wilt, welke wat betreft locatie en programma het beste bij je past.

Meer informatie over de vooropleidingen in Arnhem en Zwolle.