Aanmelden en toelating

Overtuigd dat de studie Docent Beeldende Kunst & Vormgeving bij je past? Meld je dan aan voor een van de toelating van de DBKV! Dit doe je via studielink, het online registratiesysteem van het hoger onderwijs.

Toelating
Om bij ons te kunnen studeren doe je toelating. Daarbij wordt gekeken naar je artistieke talent, je communicatief vermogen en je reflectieve vaardigheden. Daarnaast moet je aan enkele diploma- en taaleisen voldoen om de studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving te kunnen volgen.

Toelatingseisen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma. Het profiel Cultuur en Maatschappij is niet vereist, maar kan wel een voordeel zijn.
  • Voor buitenlandse studenten gelden taaleisen.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Toelatingsexamen
Het is nog te vroeg voor een definitief beeld, maar door de huidige corona-situatie is het nog onzeker of je toelating fysiek of digitaal plaats vindt. Onze voorkeur heeft natuurlijk het eerste, maar wanneer de omstandigheden dat niet toelaten wordt het gesprek via zoom of microsoft teams gevoerd. In elk geval krijg je ruim voor je toelating van ons te horen in welke vorm deze plaats vindt.

Inhoudelijk is het verschil tussen fysiek of digitaal maar heel beperkt. In beide gevallen werk je van te voren aan thuisopdrachten. Je stelt een portfolio van eigen werk samen. En je gaat naar aanleiding daarvan in gesprek met een commissie van docenten en een student van de opleiding. In het gesprek licht je dit toe en vertel je over de ideeën achter je werk. Laat ook ontwerpen en schetsen zien die inzicht geven in het maakproces. Uiteraard bespreken we ook je motivatie en geschiktheid voor het docentschap. Kun je communiceren over kunstwerken en weet je waarom je kunstonderwijs belangrijk vindt?

De uitslag van het toelatingsexamen wordt bepaald op basis van vastgestelde criteria en dat wordt gebaseerd op de thuisopdrachten, het gesprek en je portfolio. De toelatingscommissie adviseert de examencommissie of je wel of niet toegelaten wordt.

Waar kijken we naar?
Er zijn drie zaken waar we in de toelating naar kijken:

1.  Je artistieke kwaliteiten, zoals je vermogen om je beeldend uit te drukken. In tekeningen, foto's, ruimtelijke objecten, maar ook in bijvoorbeeld schetsboeken, een eigen website, vlogs of memes. 

2. Je communicatief vermogen, wat zoveel wil zeggen dat je dat je contact maakt, over je werk kunt praten en eigen fascinaties en interesses met anderen kunt delen.

3. Je vermogen tot kritische reflectie, waarbij het bijvoorbeeld gaat om de vraag of je een onderzoekende en experimentele houding hebt, en of je die zichtbaar maakt in een belangstelling voor kunst, vormgeving en kunsteducatie. 

 

Voor de drie opleidingsvarianten zijn twee vormen van toelating 
1. Toelatingsexamen: de studenten die in voltijd of deeltijd willen studeren voeren een gesprek en maken van te voren de thuisopdrachten.

2. Intake: voor de studenten die het traject Op Maat willen volgen, worden vrijgesteld van het toelatingsexamen en volgen alleen een intake procedure. Dat geldt voor alle afgestudeerden van een HBO kunstvakopleiding (Kuo) Fine Art of Vormgeving en afgestudeerden aan een tweedegraads docentenopleiding Tekenen, Handvaardigheid of Textiele werkvormen (Lero). In een videogesprek komen je motivatie en overwegingen om het maatwerktraject te volgen aan bod en we bekijken/ bespreken de twee thuisopdrachten (schoolopdracht en de museumopdracht). Ook leuk om een paar foto’s van je beeldend werk te zien om daar een indruk van te krijgen. 

Portfolio en thuisopdracht
Om toegelaten te worden tot de studie vinden we het belangrijk dat je werk laat zien dat je de afgelopen drie jaar thuis, op school of in enig cursusverband hebt gemaakt. Dit kan zowel vlak als ruimtelijk werk zijn. Bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, fotoseries, animaties, websites, meubels, kleren, posters, etc. Neem werk mee dat een representatief beeld geeft van je creatieve activiteiten. Neem ook ontwerpen en schetsen mee die inzicht geven in het maakproces. Zorg dat je je werk kunt toelichten.

Daarnaast maak je voor het toelatingsexamen een thuisopdracht, die zal worden besproken op de toelatingsdag. Na aanmelding via Studielink krijg je informatie over de datum waarop je op de academie wordt verwacht. Ook krijg je de thuisopdrachten van de studie en een vragenformulier (cv) thuisgestuurd.

Aanmelden en toelatingsdata
Om je aan te melden voor een toelating ga je naar studielink en maak je een account aan. 

Door middel van je DigiD krijg je toegang tot een vragenlijst. Als je die doorlopen hebt, ontvang je per mail een bevestiging van je aanmelding en een uitnodiging voor een toelatingsdag. De mail bevat een digitale link waarmee je direct de opdrachten voor de toelating kunt downloaden.

Voor sommige opleidingen is een vroege aanmelding een vereiste. Voor DBKV is inschrijving ook na 1 mei mogelijk. Maar zowel voor jezelf als voor de opleiding is het prettig om eerder duidelijkheid te hebben over je studiekeuze. 

Op de ArtEZ-site vind je waardevolle informatie die je verder helpt bij het inschrijven.

De toelatingsdata voor studiejaar 2021-2022 zijn voor DBKV voltijd, deeltijd en maatwerk de volgende data:

  • Zaterdag 6 februari 2021
  • Zaterdag 27 maart 2021
  • Zaterdag 29 mei 2021

Uitslag en geldigheid
Je krijgt binnen drie werkweken bericht of je toegelaten bent. In geval van afwijzing proberen we je inzicht te geven in de redenen daarvoor.

Je mag maar op één locatie toelating doen. Ben je aangenomen, dan kun je eventueel nog switchen, want je toelating geldt voor zowel DBKV Zwolle als Arnhem. Als je voor een opleiding of specialisatie (anders dan DBKV) op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Kansen op toelating vergroten? 
Een van de beste manieren om je voor te bereiden op je studie DBKV is door op zaterdagen de vooropleiding bij ArtEZ te volgen. Dit kan zowel in Arnhem bij de vooropleiding Art&Design als in Zwolle voor een DBKV-specifieke vooropleiding. Beide voortrajecten zorgen voor artistieke en inhoudelijke verbreding en verdieping en geven je veel inzicht in het studeren aan de kunstacademie en wat er van je verwacht wordt. Je maakt zelf de afweging of je deze vooropleiding wilt volgen en als je het wilt, welke wat betreft locatie en programma het beste bij je past.

Meer informatie over de vooropleidingen in Arnhem en Zwolle.