DE BIJDRAGE VAN KUNSTENAARS AAN RECHTVAARDIGE STEDELIJKE ONTWIKKELING #finals2021

augustus 2021

Waar de net-afgestudeerde Artist Educators begin juli hun beeldend werk voor veel belangstellenden presenteerden, verdwijnen de theoretische onderzoeken vaak na veel werk op de plank, in de kast. Nu een jaar van afstuderen voorbij is, de Finals zijn opgeruimd, de objecten zijn verplaatst en het studerend onderzoek is afgelopen, brengen wij graag de scripties van onze afstudeerders onder de aandacht. Deze zomer publiceert het Magazine vier theoretische onderzoeken zodat deze gelezen kunnen worden, op een strandbedje en in de zon. Daarmee vandaag de scriptie van Artist Educator Sarah Doorduin. 

Dit onderzoek, over de vraag hoe kunstenaars kunnen bijdragen aan rechtvaardige stedelijke ontwikkeling, gaat over de rol van de kunstenaar in veranderende wijken en buurten waar plots bakfietsen voor de deur staan en op elke hoek een koffietent verschijnt. Dat verschijnsel heet gentrificatie, waarbij een wijk wordt opgewaardeerd en nieuwe, koopkrachtige mensen hun intrek nemen. De oorspronkelijke bewoners kunnen veelal de huur niet meer betalen en moeten hun vaak zo geliefde wijk verlaten. De kunstenaar speelt in het begin van dit proces vaak een rol, omdat minder ontwikkelde buurten een interessante plek zijn voor hem vanwege lage huren. Dit onderzoek gaat over die positie en welke rol de kunstenaar ook zou kunnen innemen. Om te kijken hoe je als kunstenaar zo ver mogelijk bij het gentrificatieproces wegblijft en via het tegenovergestelde, rechtvaardige ontwikkeling, bijdraagt aan stedelijke ontwikkeling voor iedereen. En op die manier verzet te organiseren tegen de grote krachten achter gentrificatie en op lokaal niveau een fijne en leefbare stad voor iedereen te creëren. 

         Sarah Doorduin

Lees hier het volledige onderzoek.