DBKV TALKS #finals2022

september 2021

‘Creativiteit heeft niks te maken met hoe goed je een kwast kan vasthouden maar met de kracht om te verbeelden' sprak kunstenaar Anook Cléonne uit tijdens de eerste DBKV Talk van dit studiejaar. Ze trapte af met een brainstormsessie over afstuderen, het werk van OK GO, niet de trap nemen, luier worden en de onzekerheid over straks. Eenmaal in de twee weken komen de afstudeerders bij elkaar in het auditorium van ArtEZ en worden zij geïnspireerd door diverse makers en denkers in de vorm van lezingen, workshops, etc. Vandaag presenteert het Magazine het programma van de DBKV Talks tot aan de eerste dagen van de februarimaand.

 

Beeldend kunstenaar Anook Cléonne

16 september

‘De schoonheid van het zichtbare schouwspel en de ongrijpbare weerbarstigheid van het onderliggende tracht ik bij elkaar te brengen.’ Als een schouwspel omschrijft de Arnhemse kunstenaar Anook Cléonne (1972) het beeldend werk dat ze maakt. Beginnend vanuit een fascinatie voor de synthese en tegenstelling van dat wat zichtbaar is en dat wat verscholen is, werkt zij met diverse materialen en in verschillende media. Haar werk is een constante zoektocht naar ons menselijk handelen en probeert antwoord te vinden op diverse vragen. Waarom doen we wat we doen? Waardoor doen we wat we doen? En wie bepaalt wat we doen?

Afgelopen ander halfjaar werd ook, net zoals voor ons allemaal, het werk van Anook Cléonne bepaald door een ‘ongrijpbare weerbarstigheid’. Corona veegde in een korte tijd al haar werk weg. Maar ‘zeeën van tijd, mijn atelier én mijn verbeeldingskracht’ omschrijft Anook als hetgeen wat haar door de pandemie werd gegund. Zo vormden zich na één jaar 365 troosttekeningen, genaamd Consolation Pieces, met bijbehorende gedichten. Alle troosttekeningen werden verkocht en vonden daarmee onderdak bij mensen die ‘ja!’ zeiden tegen kunst in een tijd waar ‘nee’ het vaakst gehoord werd. Alle Consolation Pieces zijn samen met foto’s van hun nieuwe omgeving, poëzie en interviews met de mensen die ‘ja!’ zeiden gebundeld in het boek Ja! Een boek vol troost en aanmoediging.

 

Beeldend kunstenaar Floor Snels

30 september

Beeldend kunstenaar Floor Snels (1997) studeerde in 2019 af aan St. Joost School of Art & Design in Breda met werk dat vooral te omschrijven is als een sociaal onderzoek. Ze veronderstelt onderzoek naar identiteit binnen verbanden als een belangrijke fundering voor haar werk. Vanuit een speels en gedreven interesse in mensen en hun geschiedenissen analyseerde Floor tijdens haar afstudeerperiode de dienstbare identiteit van de kleine gemeenschap in Futeau. Dit kleine dorpje in Noord-Frankrijk staat bekend om de overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog, het soort gesteende in allerlei tinten blauw dat restafval van de glasblaasindustrie is en het grote attractiepark dat destijds gebouwd ging worden. Dit werk werd in Nederland bekroond met de VanGogh AiR 2019 prijs. 

Sinds haar afstuderen zijn de sociale projecten van Floor op diverse plekken te zien. Zo richtte ze Radio Brugwachter op in Den Bosch, werkt ze in het hospitality team van Kunstinstituut Melly & TENT en stond ze onlangs op This Art Fair. Identiteit, het individu en collectivisme zijn onderwerpen die je zowel in haar fysieke werk als haar manier van werken terugziet. ‘De meeste sociale structuren bestaan uit hiërarchische verhoudingen. Ze dicteren hoe we ons in bepaalde situaties moeten gedragen en beïnvloeden onze identiteitsvorming. Dankzij zijn identiteit verenigt de mens zich in groepen, verleent hij hulp en bekommert hij zich om anderen, maar identiteit leidt ook tot uitsluiting en het opleggen van normen en waarden.’ 

 

Docent DBKV en beeldend kunstenaar Anouk Mulders

14 oktober
 

‘Door het lesgeven leer je zelf veel dingen, omdat je informatie moet overdragen. Je moet het snappen om het te kunnen overbrengen en je wordt door de leerlingen direct geconfronteerd met de gaten in je kennis. Het onderwijs is een hele stimulerende werkomgeving. Al mijn verschillende werkplekken stimuleren elkaar ook, ik leid studenten op voor het middelbaar onderwijs waar ik zelf ook inzit. Ik snap dus waar ze naartoe gaan en hoe ik ze daarbij het beste kan helpen. Als tekendocent bijvoorbeeld geef ik eigenlijk helemaal geen filosofie, maar bepaalde visies zijn wel handig als uitgangspunt om je lessen neer te zetten. Als het gaat om dingen bevragen en werkbesprekingen voeren ligt er vaak wel een filosofische theorie aan ten grondslag, maar dat hoeft de leerling niet te weten’ geeft Anouk Mulders (1977) aan in een interview op het Magazine uit 2014. Je kent haar natuurlijk als docent op de academie maar Anouk is niet alleen de theorie-docent van onze opleiding. 

Ze heeft een indrukwekkend Curriculum Vitae met een master in Art en een master in Fine Art van de Hogeschool voor de kunsten Utrecht. Daarnaast heeft ze een bachelordiploma Algemene Cultuurwetenschappen/Vergelijkende Kunstwetenschappen en een eerstegraads bevoegdheid docent voor de beeldende vakken. Vandaag de dag werkt zij op diverse plekken. Van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en de HKU tot aan het voortgezet onderwijs. Maar naast dit werken en lesgeven is Anouk zelf ook beeldend kunstenaar. Ze snapt naast het werkproces het maakproces dus ook als ervaringsdeskundige en kan haar eigen ervaringen delen met haar studenten. Tijdens de derde DBKV Talk geeft Anouk een interactieve lezing over onderzoek doen in de breedste zin van het woord. Niet alleen dat theoretische onderzoek, met je neus in de literatuur en opzoek naar nieuwe woorden voor op je papier, maar ook over fysiek onderzoek doen met tekst. Anouk zal het auditorium donderdag 14 oktober met een stapel boeken binnenstappen en jullie meenemen in een nieuwe manier van onderzoeken en verbeelden.  

 

Beeldend kunstenaar en schrijver Catharina Vergeer

11 november

 

Docent DBKV en beeldend kunstenaar Caz Egelie

25 november

 

Beeldend kunstenaar Fiona Tan

9 december

 

Kunstkijker en filosoof Ko van 't Hek

23 december

 

Kunsthistoricus Hanneke Grootenboer

10 februari