COLOR BRAVERY #finals2021

augustus 2021

Waar de net-afgestudeerde Artist Educators begin juli hun beeldend werk voor veel belangstellenden presenteerden, verdwijnen de theoretische onderzoeken vaak na veel werk op de plank, in de kast. Nu een jaar van afstuderen voorbij is, de Finals zijn opgeruimd, de objecten zijn verplaatst en het studerend onderzoek is afgelopen, brengen wij graag de scripties van onze afstudeerders onder de aandacht. Deze zomer publiceert het Magazine vier theoretische onderzoeken zodat deze gelezen kunnen worden, op een strandbedje en in de zon. Daarmee vandaag de scriptie van Artist Educators Cheyenne Pattiwaël en Anisa Demirci.

It’s a privilege to educate yourself about racism instead of experiencing it.

Ons theoretisch eindonderzoek gaat over racisme en hoe we daar samen over leren. Daar moet een open en veilige leeromgeving voor zijn. Dit willen wij faciliteren. Onze visie
is dat een ontmoeting met dit maatschappelijke probleem in een veilige setting nodig is voor de persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Dit is vanuit de hoop dat we hierdoor beter met elkaar omgaan, opdat we elkaar beter kunnen begrijpen. Racisme gaat tot heel ver terug en is in verschillende vormen terug te vinden in onze huidige maatschappij. Het is belangrijk dat dit maatschappelijke probleem een meer bespreekbaar onderwerp wordt. 

Omdat wij makers/kunstenaars zijn, vinden we het ontzettend interessant om te onderzoeken hoe kunst en racisme met elkaar verband houden en hoe kunstenaars met deze thematieken en vraagstukken omgaan in hun kunst(praktijk). Binnen ons project komt de nadruk te liggen op hoe mensen met en door kunst kunnen leren en praten over racisme. In ons onderzoek zijn deze ‘mensen’ studenten DBKV ArtEZ Arnhem, onze eigen opleiding. Dit onderzoek heeft het doel om een project te ontwerpen voor DBKV’ers waarin ze veilig en open leren en praten over racisme, door bewustwording van (eigen) identiteit, vooroordelen, beeldvorming en kunst rondom racisme. Door het doormaken van dit project, hopen wij dat de inzichten geïntegreerd worden in hun eigen docentschap en artistieke visie.

Kort samengevat: de lezer kan een theoretisch onderzoek
verwachten, waarin de kaders van ons project uiteengezet worden: wat betekent racisme binnen ons project?; welke rol speelt kunst binnen ons project? Dit vormt de basis voor het toegepaste deel van ons onderzoek: het project. Wat volgt is een praktische vertaalslag: verschillende lessen waarin een open en veilige leeromgeving, samenkomst en kunst rondom racisme centraal staan. Deze lessen bij VELD zijn uitgewerkt en op gereflecteerd, met het oog op een voortzetting van het project en toekomstige, andere coaches. De lessen vormen de introductie voor het projectplan dat in grote lijnen is opgezet. Ons projectplan behandelt kunst, identiteit, vooroordelen, beeldvorming en eigen ervaringen omtrent het onderwerp racisme. Het laatste onderdeel is de reflectie op ons theoretisch eindonderzoek in de vorm van The Making Of, waarin we de verworven inzichten, ervaringen, kennis en vaardigheden behandelen.

Hoe kunnen wij een projectplan ontwikkelen dat focust op samenkomst en kunst rondom racisme, voor tweedejaars DBKV’ers, om veilig te leren en praten over racisme?

Cheyenne Pattiwaël en Anisa Demirci