MUSEA TAKING RESPONSIBILITY #finals2021

juli 2021

Waar de net-afgestudeerde Artist Educators begin juli hun beeldend werk voor veel belangstellenden presenteerden, verdwijnen de theoretische onderzoeken vaak na veel werk op de plank, in de kast. Nu een jaar van afstuderen voorbij is, de Finals zijn opgeruimd, de objecten zijn verplaatst en het studerend onderzoek is afgelopen, brengen wij graag de scripties van onze afstudeerders onder de aandacht. Deze zomer publiceert het Magazine vier theoretische onderzoeken zodat deze gelezen kunnen worden, op een strandbedje en in de zon. Daarmee vandaag de scriptie van Artist Educator Marijke van Doorn. 

'Deze periode stelt ieder voor vragen die nog niet eerder gesteld werden. De hele wereld is in een tussentijd geplaatst door de pandemie. Tussentijd is voor mij een periode van wikken en wegen, overdenken, wachten, treuzelen, verwonderen en dan het juiste moment kiezen om door te pakken, te besluiten. Tegelijkertijd lijkt er in deze periode ruimte voor antwoorden op vragen die al eeuwen gesteld worden, maar nog steeds niet beantwoord worden. En ik geloof in de kracht van kunst daarbij. Juist omdat kunst geen eenduidige antwoorden geeft, maar ruimte biedt voor persoonlijke betekenisgeving, verbeelding en het bevragen van elkaar.

Ik heb denk ik een duidelijke visie op kunsteducatie ontwikkeld, met Hannah Arendt (1906- 1975), filosofe, als eerste inspiratiebron. Arendt: “In de opvoeding wordt beslist of wij genoeg van de wereld houden om er verantwoordelijkheid voor te nemen en haar meteen ook te redden van de ondergang die, zonder de vernieuwing, zonder de komst van de nieuwen en de jongeren, onvermijdelijk zou zijn.” 1 Mijn context: ik werk al bijna 25 jaar bij de Raad voor de Kinderbescherming. Kinderen en jongeren zijn mijn expertise. Ik spreek met kinderen en jongeren van diverse achtergronden, uit alle lagen van de bevolking, over ingewikkelde problematiek. Ik neem de stem van het kind of de jongere als uitgangspunt in mijn werk. Helaas is de boodschap van Arendt nog even actueel als in de vorige eeuw. Beyoncé (1981), zangeres/songwriter, spreekt in haar Graduation Speech “Dear class of 2020” van 7 juni 2020 de jongeren van nu toe en nodigt hen uit authentiek te zijn, eigen keuzes te maken om zo verandering te bewerkstelligen.2 Ik kan mij erg vinden in deze positieve levenshouding, dat het altijd mogelijk is om tot verbetering te komen en dat daarbij vertrouwen en ruimte gegeven moet worden aan jongeren en aan hen die eerder nog geen stem kregen. Jonge mensen zijn volop bezig met de vraag wat zij willen bereiken en hoe zij daar komen. Een deel van hen is geïnteresseerd in kunst. Hoe mooi is het om de kracht van kunst te gebruiken om tot beantwoording van vragen en tot ontwikkeling te komen? Mijn visie op kunsteducatie in één zin: Leren van kunst geeft handvatten om op een eigen manier antwoord te geven op de vragen wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik heen en hoe kom ik daar.

In deze scriptie zal ik onderzoeken hoe ik als artist-educator de aan mij zelf opgelegde criteria verdieping, participatie en lef kan toepassen op educatieve programma’s voor musea. Verdieping door verbinding met een kunstwerk of kunstenaar, participatie door daadwerkelijke deelname (en niet alleen afname) van een jonge doelgroep en lef in het nemen van verantwoordelijkheid, het loslaten van het vertrouwde en open staan voor ideeën van anderen.'

         Marijke van Doorn

Lees hier het volledige onderzoek.