MAGAZINE TAKE OVER, HALT #takeoverhalt

september 2020

De maand oktober zal dit jaar voor de tweede keer de naam Black Achievement Month dragen. Naar aanleiding van Black History Month in de VS en het Verenigd Koninkrijk sluit ook Nederland zich aan bij de groep die het doel heeft getalenteerde zwarte mensen, uit het verleden en heden, een podium te bieden. Dit initiatief heeft ook ArtEZ bereikt. Een groep actieve studenten hebben een organisatie genaamd HALT opgericht met als doel Black Achievement Month onder onze aandacht te brengen. HALT zal komende oktober vele social-media-accounts binnen ArtEZ zwart kleuren en neemt de gehele maand het MAGAZINE over. Een Take Over die onze diversiteit dichter bij elkaar moet brengen en inzichtelijk maakt. 

''Hoi! Hier een korte introductie, want je gaat de komende maand nog veel meer van ons zien. Wij zijn ‘Hungry, Angry, Late and Tired’, afgekort HALT, een studenteninitiatief dat goed op weg is om een officiële organisatie te worden binnen ArtEZ. We hebben deze naam gekozen omdat het, naast de standaard frustraties van de gemiddelde student, ook haarfijn de frustraties die discriminatie en ongelijkheid oproepen uitdrukt.

Wij zetten ons in om intersectionele inclusiviteit binnen ArtEZ te verbeteren, zowel op bestuursniveau als tussen de studenten onderling. Wij willen hierin dan ook een brug zijn tussen de studenten en het bestuur van ArtEZ. Zo kunnen wij problemen op school die de studenten uit gemarginaliseerde groepen ervaren makkelijker onder de aandacht brengen bij het bestuur in de hoop dat daar sneller iets aan gedaan wordt. Ook zetten we ons in met als doel inclusiviteit te integreren in het curriculum van de verschillende opleidingen, en om ArtEZ bewust te maken van het daadwerkelijk toepassen van inclusiviteit in waar ze nu tekortschieten.

Daarnaast gaan we communities creëren op iedere ArtEZ locatie. Dit worden zogeheten ​'brave spaces',​ wat is voortgevloeid uit het idee van ​'safe spaces', maar met het doel om studenten niet alleen een veilige plek te bieden waar ze elkaar kunnen vinden, ervaringen kunnen delen en elkaar ondersteunen, maar ook vooral een plek waar we elkaar kracht kunnen geven. Hierin willen we steun bieden aan studenten die discriminatie, micro-agressies, of andere nare ervaringen hebben meegemaakt rondom hun gemarginaliseerde status, en ook een klankbord bieden waar klachten worden opgenomen en serieus genomen worden.

Ons eerste grote evenement zal plaatsvinden gedurende oktober, namelijk Black History Month/Black Achievement Month. Hierbij ga je op de social media van de verschillende opleidingen veel van ons zien, want deze nemen we een maand lang over! Heel de maand oktober zullen we zwarte kunstenaars van de verschillende disciplines in het zonnetje zetten. Daarnaast zullen we podcasts organiseren, en wordt ook MAGAZINE een maand lang overgenomen.

We willen benadrukken dat dit een intersectioneel initiatief is dat zich dus hard wil gaan maken voor studenten van elke gemarginaliseerde groep. We staan ontzettend open voor terugkoppeling van de studenten en we horen graag van jullie welke punten onze aandacht nodig hebben. We hopen samen met jullie ArtEZ een welkome en veilige plek te maken. Dit is het begin van een nieuw tijdperk, waarin we inclusiviteit en gelijkheid gaan institutionaliseren. We kijken enorm uit naar wat we hier op school kunnen bereiken!''

Wil je in gesprek over dit project of in contact komen met een van de leden van HALT? Stuur een mail naar M.Ajeki@student.ArtEZ.nl